I take the best that exists and refine it, when it does not exist I design it.

Polityka Prywatności

 INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO-Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Kahn Design Polska, Ul. Portowa 16J, tel.: + 48 (32) 305 05 80, adres internetowy: www.kahn.pl,  e-mail: shop@kahn.pl, prowadzony przez Fulco System sp. z o.o. z siedzibą w: Ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice, NIP: 969 161 83 96. Dane osobowe, które są nam powierzane, będą przetwarzane w następujących celach:

1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Państwo stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektów celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług).

 

Informacja dla klientów Kahn Design Polska - polityka prywatności

1. Kahn Design Polska, ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice, e-mail: shop@kahn.pl, jest administratorem danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.

3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO): osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby.

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Odbiorcami danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) Obsługi klientów (np. obsługi reklamacji).

b) Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

c) Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Kahn Design Polska nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do nieupoważnionych przez administratora osób trzecich.

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl